SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Configuration

Ch

Vds(V)

Id(A)

Pd(W)

Vgs(MAX)(V)

Vth(Min)(V)

Vth(Max)(V)

RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V

RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@10V

Qg(typ)(nc)@4.5V

Qg(typ)(nc)@10V

Ciss(typ)(pF)

Rg(Ω)

OUTLINE

JH3407A Single P -30 -4.1 1.2 ±20 -1.0 -2.4 0.053 0.040 6.8 580 SOT-23
JH2301F Single P -20 -2 0.7 ±10 -0.4 -1.0 0.165 0.12 0.095 3.9 260 SOT-23
JH2305B Single P -20 -5.4 1.2 ±10 -0.4 -1.0 0.049 0.039 0.033 7.2 830 SOT-23
JH2305A Single P -15 -5.6 1.2 ±10 -0.4 -1.0 0.047 0.035 0.028 7.2 790 SOT-23
JH2302B Single N 20 3 0.7 ±10 0.5 1.5 0.052 0.038 3.8 260 SOT-23
JH2312A Single N 20 6.8 1.2 ±10 0.45 1.0 0.027 0.017 0.0135 900 900 SOT-23
JH3400A Single N 30 5.6 1.2 ±12 0.65 1.5 0.033 0.025 0.021 4.8 535 SOT-23
JH3006S Single N 30 18 2.5 ±20 1.2 2.5 0.008 0.0054 30 1680 3.2 SOP-8
D50N04 Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-220
D50N04F Single N 40 50 20 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 ITO-220
D50N04D Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-263
D50N04E Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-262
D50N04N Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-251
D50N04M Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-252
JH035N04 Single N 40 155 150 2.5 1.5 2.5 3.0 2.3 121 5900 1.3 TO-220
JH035N04F Single N 40 155 140 2.5 1.5 2.5 3.0 2.3 121 5900 1.3 ITO-220
JH035N04D Single N 40 155 150 2.5 1.5 2.5 3.0 2.3 121 5900 1.3 TO-263
JH035N04E Single N 40 155 150 2.5 1.5 2.5 3.0 2.3 121 5900 1.3 TO-262
JH035N04M Single N 40 155 150 2.5 1.5 2.5 3.0 2.3 121 5900 1.3 TO-252
JH035N04N Single N 40 155 150 2.5 1.5 2.5 3.0 2.3 121 5900 1.3 TO-251
记录总数:47 | 第1页/ 共3页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号