SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Configuration

Ch

Vds(V)

Id(A)

Pd(W)

Vgs(MAX)(V)

Vth(Min)(V)

Vth(Max)(V)

RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V

RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@10V

Qg(typ)(nc)@4.5V

Qg(typ)(nc)@10V

Ciss(typ)(pF)

Rg(Ω)

OUTLINE

D30P10 Single P -100 -30 120 ±20 -1 -3 35 90 2700 TO-220
D30P10F Single P -100 -30 48 ±20 -1 -3 35 90 2700 ITO-220
D30P10D Single P -100 -30 120 ±20 -1 -3 35 90 2700 TO-263
D30P10E Single P -100 -30 120 ±20 -1 -3 35 90 2700 TO-262
D30P10M Single P -100 -30 120 ±20 -1 -3 35 90 2700 TO-252
D30P10N Single P -100 -30 120 ±20 -1 -3 35 90 2700 TO-251
BSS84 Single P -60 -0.17 0.225 ±20 -0.9 -2.0 10 8 30 SOT-23
JH3407A Single P -30 -4.1 1.2 ±20 -1.0 -2.4 0.053 0.040 6.8 580 SOT-23
JHL2303A Single P -30 -3.0 1.1 ±20 -1.0 -2.4 80 60 4.2 375 SOT-23
JH2301F Single P -20 -2 0.7 ±10 -0.4 -1.0 0.165 0.12 0.095 3.9 260 SOT-23
JH2305B Single P -20 -5.4 1.2 ±10 -0.4 -1.0 0.049 0.039 0.033 7.2 830 SOT-23
JH2305A Single P -15 -5.6 1.2 ±10 -0.4 -1.0 0.047 0.035 0.028 7.2 790 SOT-23
JH2302B Single N 20 3 0.7 ±10 0.5 1.5 0.052 0.038 3.8 260 SOT-23
JH2312A Single N 20 6.8 1.2 ±10 0.45 1.0 0.027 0.017 0.0135 900 900 SOT-23
JHD60N02A Single N 20 60 35 ±10 0.4 1.0 4.5 65 2450 TO-252
JH3400A Single N 30 5.6 1.2 ±12 0.65 1.5 0.033 0.025 0.021 4.8 535 SOT-23
JH3006S Single N 30 18 2.5 ±20 1.2 2.5 0.008 0.0054 30 1680 3.2 SOP-8
JHG50N03A Single N 30 50 30 ±20 1.0 2.5 5.0 3.9 55.7 1620 DFN5060-8L
D100N03 Single N 30 100 120 ±20 1.0 2.0 3.3 50 3014 1.48 TO-220
D100N03F Single N 30 100 35 ±20 1.0 2.0 3.3 50 3014 1.48 ITO-220
记录总数:114 | 第1页/ 共6页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号