SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Power Rating(W)

VBR_Min(V)

VBR_Max(V)

@IT(mA)

Vwm(V)

Ippm(A)

OUTLINE

5KP5.0CA 5000 6.40 7.00 50 5.0 554.3 R-6
5KP5.0A 5000 6.40 7.00 50 5.0 554.3 R-6
5KP6.0A 5000 6.67 7.37 50 6.0 495.1 R-6
5KP6.0CA 5000 6.67 7.37 50 6.0 495.1 R-6
5KP6.5CA 5000 7.22 7.98 50 6.5 455.4 R-6
5KP7.0CA 5000 7.78 8.60 50 7.0 425.0 R-6
5KP7.5A 5000 8.33 9.21 5.0 7.5 395.3 R-6
5KP7.0A 5000 7.78 8.60 50 7.0 425.0 R-6
5KP6.5A 5000 7.22 7.98 50 6.5 455.4 R-6
5KP7.5CA 5000 8.33 9.21 5.0 7.5 395.3 R-6
5KP8.0CA 5000 8.89 9.83 5.0 8.0 375.0 R-6
5KP8.0A 5000 8.89 9.83 5.0 8.0 375.0 R-6
5KP8.5A 5000 9.44 10.40 5.0 8.5 354.2 R-6
5KP8.5CA 5000 9.44 10.40 5.0 8.5 354.2 R-6
5KP9.0CA 5000 10.00 11.10 5.0 9.0 331.2 R-6
5KP9.0A 5000 10.00 11.10 5.0 9.0 331.2 R-6
5KP10A 5000 11.10 12.30 5.0 10.0 300.0 R-6
5KP10CA 5000 11.10 12.30 5.0 10.0 300.0 R-6
5KP11A 5000 12.20 13.50 5.0 11.0 280.2 R-6
5KP11CA 5000 12.20 13.50 5.0 11.0 280.2 R-6
记录总数:881 | 第1页/ 共45页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号