SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Power Rating(W)

VBR_Min(V)

VBR_Max(V)

@IT(mA)

Vwm(V)

Ippm(A)

OUTLINE

5KP40CA 5000 44.40 49.10 5.0 40.0 79.1 R-6
5KP40A 5000 44.40 49.10 5.0 40.0 79.1 R-6
5KP43A 5000 47.80 52.80 5.0 43.0 73.50 R-6
5KP43CA 5000 47.80 52.80 5.0 43.0 73.50 R-6
5KP45CA 5000 50.00 55.30 5.0 45.0 70.2 R-6
5KP45A 5000 50.00 55.30 5.0 45.0 70.2 R-6
5KP48A 5000 53.30 58.90 5.0 48.0 65.90 R-6
5KP48CA 5000 53.30 58.90 5.0 48.0 65.90 R-6
5KP51CA 5000 56.70 62.70 5.0 51.0 61.90 R-6
5KP51A 5000 56.70 62.70 5.0 51.0 61.90 R-6
5KP54A 5000 60.00 66.30 5.0 54.0 58.6 R-6
5KP54CA 5000 60.00 66.30 5.0 54.0 58.6 R-6
5KP58CA 5000 66.40 71.20 5.0 58.0 54.5 R-6
5KP58A 5000 66.40 71.20 5.0 58.0 54.5 R-6
5KP60A 5000 66.70 73.70 5.0 60.0 52.7 R-6
5KP60CA 5000 66.70 73.70 5.0 60.0 52.7 R-6
5KP64CA 5000 71.10 78.60 5.0 64.0 49.5 R-6
5KP64A 5000 71.10 78.60 5.0 64.0 49.5 R-6
5KP70A 5000 77.80 86.00 5.0 70.0 45.1 R-6
5KP70CA 5000 77.80 86.00 5.0 70.0 45.1 R-6
记录总数:758 | 第1页/ 共38页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号