SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管
当前位置: 首页 » 晶恒·产品中心 » MOSFET

标题

Vds(V)

Id(A)

Pd(W)

Vgs(MAX)(V)

RDS(on)(typ)(Ω)@10V

Qg(typ)(nc)@10V

Ciss(typ)(pF)

OUTLINE

MOSFET
SJ11N60 600 11 151 ±30 0.38 32 720 TO-220
SJ11N60F 600 11 35 ±30 0.38 32 720 ITO-220
SJ11N60D 600 11 151 ±30 0.38 32 720 TO-263
SJ21N60 600 21 151 ±30 0.13 46 2328 TO-220
SJ21N60F 600 21 34 ±30 0.13 46 2328 ITO-220
SJ21N60D 600 21 151 ±30 0.13 46 2328 TO-263
SJ21N60E 600 21 151 ±30 0.13 46 2328 TO-262
SJ21N60N 600 21 151 ±30 0.13 46 2328 TO-251
SJ21N60M 600 21 151 ±30 0.13 46 2328 TO-252
SJ5N65 650 5 151 ±30 0.85 7 298 TO-220AB
SJ5N65F 650 5 35 ±30 0.85 7 298 ITO-220AB
SJ5N65D 650 5 151 ±30 0.85 7 298 TO-263
SJ5N65N 650 5 151 ±30 0.85 7 298 TO-251
SJ5N65M 650 5 151 ±30 0.85 7 298 TO-252
SJ10N65M 650 10 63 ±30 0.55 13.1 480 TO-252
D30P10 -100 -30 120 ±20 35 90 2700
SJ11N65 650 11 151 ±30 0.38 32 720 TO-220
SJ11N65F 650 11 35 ±30 0.38 32 720 ITO-220
SJ11N65D 650 11 151 ±30 0.38 32 720 TO-263
记录总数:202 | 第1页/ 共11页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号