SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Power Rating(W)

VBR_Min(V)

VBR_Max(V)

@IT(mA)

Vwm(V)

Ippm(A)

OUTLINE

3.0SMCJ7.5A 3000 8.33 9.21 1 7.5 232.56 SMC
3.0SMCJ8.0A 3000 8.89 9.83 1 8 220.59 SMC
3.0SMCJ8.5A 3000 9.44 10.40 1 8.5 208.33 SMC
3.0SMCJ9.0A 3000 10.00 11.10 1 9 194.81 SMC
3.0SMCJ10A 3000 11.10 12.30 1 10 176.47 SMC
3.0SMCJ11A 3000 12.20 13.50 1 11 164.84 SMC
3.0SMCJ12A 3000 13.30 14.70 1 12 150.75 SMC
3.0SMCJ13A 3000 14.40 15.90 1 13 139.53 SMC
3.0SMCJ14A 3000 15.60 17.20 1 14 129.31 SMC
3.0SMCJ15A 3000 16.70 18.50 1 15 122.95 SMC
3.0SMCJ16A 3000 17.80 19.70 1 16 115.38 SMC
3.0SMCJ17A 3000 18.90 20.90 1 17 108.70 SMC
3.0SMCJ18A 3000 20.00 22.10 1 18 102.74 SMC
3.0SMCJ19A 3000 21.10 23.30 1 19 97.47 SMC
3.0SMCJ20A 3000 22.20 24.50 1 20 92.59 SMC
3.0SMCJ22A 3000 24.40 26.90 1 22 84.51 SMC
3.0SMCJ24A 3000 26.70 29.50 1 24 77.12 SMC
3.0SMCJ26A 3000 28.90 31.90 1 26 71.26 SMC
3.0SMCJ28A 3000 31.10 34.40 1 28 66.08 SMC
3.0SMCJ30A 3000 33.30 36.80 1 30 61.98 SMC
记录总数:758 | 第34页/ 共38页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号