SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Configuration

Ch

Vds(V)

Id(A)

Pd(W)

Vgs(MAX)(V)

Vth(Min)(V)

Vth(Max)(V)

RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V

RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V

RDS(on)(typ)(Ω)@10V

Qg(typ)(nc)@4.5V

Qg(typ)(nc)@10V

Ciss(typ)(pF)

Rg(Ω)

OUTLINE

JH2301F Single P -20 -2 0.7 ±10 -0.4 -1.0 0.165 0.12 0.095 3.9 260 SOT-23
JH2302B Single N 20 3 0.7 ±10 0.5 1.5 0.052 0.038 3.8 260 SOT-23
JH2312A Single N 20 6.8 1.2 ±10 0.45 1.0 0.027 0.017 0.0135 900 900 SOT-23
JH3006S Single N 30 18 2.5 ±20 1.2 2.5 0.008 0.0054 30 1680 3.2 SOP-8
D50N04 Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-220
D50N04F Single N 40 50 20 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 ITO-220
D50N04D Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-263
D50N04E Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-262
D50N04N Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-251
D50N04M Single N 40 50 52 ±20 1.0 2.0 0.0145 37 1287 TO-252
GSR4510T Single N 45 20 1.7 ±20 1.0 2.2 0.010 27.2 1500 SOP-8
2N7002K Single N 60 0.34 0.35 ±20 1.0 2.5 1.4 1.3 1.7 18 SOT-23
D12N06M Single N 60 12 32.5 ±20 1.0 2.0 0.056 6 247 TO-252
D50N06 Single N 60 66 88 ±20 2.0 4.0 0.012 51 2068 TO-220
D50N06F Single N 60 66 42 ±20 2.0 4.0 0.012 51 2068 ITO-220
D50N06D Single N 60 66 88 ±20 2.0 4.0 0.012 51 2068 TO-263
D50N06E Single N 60 66 88 ±20 2.0 4.0 0.012 51 2068 TO-262
D50N06N Single N 60 66 88 ±20 2.0 4.0 0.012 51 2068 TO-251
D50N60M Single N 60 66 88 ±20 2.0 4.0 0.012 51 2068 TO-252
D40N10M Single N 100 40 100 ±20 1.0 3.0 0.023 0.020 26 1880 TO-252
记录总数:23 | 第1页/ 共2页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号