SINCE 1958
中国特种二极管研发制造基地
电子芯片,稳压二极管,开关二极管

标题

Power Rating(W)

Vz(V)

@IZT(mA)

OUTLINE

MM5Z13 0.2 13.25 5 SOD523
ZMM15 0.5 20 5 Minimelf
ZMM15 0.5 20 5 Minimelf
1N5220 0.5 2.2 20 DO-35
1N5221 0.5 2.4 20 DO-35
1N5222 0.5 2.5 20 DO-35
1N5223 0.5 2.7 20 DO-35
1N5224 0.5 2.8 20 DO-35
1N5225 0.5 3 20 DO-35
1N5226 0.5 3.3 20 DO-35
1N5227 0.5 3.6 20 DO-35
1N5228 0.5 3.9 20 DO-35
1N5229 0.5 4.3 20 DO-35
1N5230 0.5 4.7 20 DO-35
1N5231 0.5 5.1 20 DO-35
1N5232 0.5 5.6 20 DO-35
1N5233 0.5 6 20 DO-35
1N5234 0.5 6.2 20 DO-35
1N5235 0.5 6.8 20 DO-35
1N5236 0.5 7.5 20 DO-35
记录总数:1288 | 第1页/ 共65页 首页 上一页 下一页 尾页

联系晶恒Contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:sale@jinghenggroup.com

地址:山东省济南市历下区和平路51号